Slide background

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ៩-១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី “នីតិវិធីអនុវត្តរេជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធី” នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ១-៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Slide background

កម្មសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បទពិសោធ៍ប្រទេសចិន នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ១៩-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

ដំណឹងថ្មីៗ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

0 Comments

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង អគ្គនាយដ្ឋាន និង អង្គភាពចំណុះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ដល់អង្គភាពទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ ដែលនឹងជួយពង្រឹកសមត្ថភាពក្នុងតួនាទីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីយន្តការគ្រប់គ្រងការងារ ដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែង និងទទួលខុសត្រូវលើការងារតាមដានគ្រប់គ្រងមន្ត្រីក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន។Read more

កម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា

0 Comments

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំបើក កម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ដែលមានការអញ្ចើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួង ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Read more

ជំនួបជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Mohamed Ghassan Mohamed Adnan Shaikho ជាឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មី របស់ព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

0 Comments

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅវេលាម៉ោង ២:៣០ រសៀល នាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួប ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Mohamed Ghassan Mohamed Adnan Shaikho ជាឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មី របស់ព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជំនួបនេះមានគោលបំណងចម្បង ដើម្បីស្វែងយល់ពីបរិការណ៍និងដំណើរវិវឌ្ឍនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈកិច្ចការកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង ពិភាក្សាពីលទ្ធភាពស្វែងរកកិច្ចសហការក្នុងការធ្វើវិនិយោគរវាងរាជាណាចត្រទាំងពីរ Read more

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធលើការងារជួយសម្រួលនីតិវិធីដើម្បីបង្កឱ្យមានភាពអំណោយផលសម្រាក់ការវិនិយោគ

0 Comments

នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំច្បាប់វិនិយោគ បានដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធលើការងារជួយសម្រួលនីតិវិធីដើម្បីបង្កឱ្យមានភាពអំណោយផលសម្រាក់ការវិនិយោគ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ព្រមជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងស្តាប់ពីបញ្ហានានាដែលជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការខាងលើ់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងកន្លងមក និង ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយនីតីវិធីបន្ថែម ក្នុងន័យលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើនការវិនិយោគ ។Read more

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តគម្រោងវិនិយោគ

0 Comments

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំច្បាប់វិនិយោគ បានដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តគម្រោងវិនិយោគ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ព្រមជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ អំពីការ លើកទឹកចិត្តគម្រោងវិនិយោគតាមវិស័យអាទិភាពមួយចំនួន ក្នុងគោលដៅទាក់ទាញ និងសម្រួលការវិនិយោគ ស្របទៅតាមការវិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ។Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូសហការ