Slide background

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ៩-១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

Slide background

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី “នីតិវិធីអនុវត្តរេជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធី” នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ១-៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Slide background

កម្មសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បទពិសោធ៍ប្រទេសចិន នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ១៩-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

ដំណឹងថ្មីៗ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហាររូបករណ៍ ក្នុងក្របខណ្ឌ Young Leader’s Program លើមុខជំនាញ ច្បាប់(Law) និង School of Government របស់ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាប្រទេសជប៉ុន (MEXT) ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល ១ឆ្នាំ

0 Comments

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព​ក្រោមឱវាទទាំងអស់ជ្រាបថា ក្នុងគោលដៅរួមចំណែកកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ  ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាប្រទេសជប៉ុន (MEXT) នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល ១ឆ្នាំ ដល់បេក្ខជនជាមន្រ្តីរាជការកម្ពុជាទាំងពីរភេទ ដែលមានបំណងចង់បង្កើនការយល់ដឹង និង សមត្ថភាពផ្នែក ច្បាប់ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឬ គោលនយោបាយសាធារណៈ និង សេដ្ឋកិច្ច Read more

ពិធីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ” ជូនមន្ត្រីរាជការចំនួន ១៨៤ នាក់ នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានីខេត្ត ចំនួន ៤

0 Comments

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារហ្គាឌិនស៊ីធី រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ” ជូនមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១៨៤ នាក់ នៃរដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានីខេត្ត ចំនួន ៤ រួមមានៈ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តតាកែវ ក្នុងគោល​បំណង​ពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង សម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តការកែ​​ទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាល​ទី Read more

ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការស្ដីពី វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិ ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ

0 Comments

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការស្ដីពី វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិ ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅជាមន្ត្រីលទ្ធកម្មចំនួន ១៦២ នាក់ មកពីក្រសួងចំនួន ៤ រួមមាន ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានគោលបំណងពង្រឹង ពង្រីកសមត្ថភាព Read more

កិច្ចប្រជុំបន្តពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ និង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

0 Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្តពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ និង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារចូលរួមរៀបចំច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ និង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដោយ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូប ។ កិច្ចប្រជុំនេះបានបន្តពិនិត្យពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់នៃការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ ដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ និង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Read more

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

0 Comments

នារសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារថវិកាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពថវិកា បានដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមការងារថវិកា ទាំងថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោមឱវាទក្រសួង។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួល ពិនិត្យ និងបូកសរុបរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្នុងនាមជាក្រុមការងារថវិកាកម្រិតបច្ចេកទេស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ៖ ១. តាមដាននិងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ អំពីវឌ្ឍនភាពដែលអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង សម្រេចបាន នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩ ដោយផ្តោតសំខាន់លើទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងទិដ្ឋភាពសមិទ្ធកម្ម Read more

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូសហការ