7

Mar, 2019

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ឆ្នាំ២០១៩

By: | Tags: | Comments: 0

នៅឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ ( Korean International Cooperation Agency )  នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជូនមន្រ្តីរាជការថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅប្រទេសកូរ៉េទៅលើមុខជំនាញរួមមានៈ Finance and Tax Policy ដែលនឹងសិក្សានៅ Korea University Public Management and Public Policy Reforms ដែលនឹងសិក្សានៅ Seoul National University Regulation Management for Economic Development ដែលនឹងសិក្សានៅ Korea Development Institute School of Public Policy   បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលមានបំណងស្នើសុំអាហារូបករណ៍នេះ ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ (Application Guideline) ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដូចខាងក្រោមៈ              (១). មានសញ្ជាតិខ្មែរ និង មានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព,              (២). មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ (Bachelor Degree) ឬ សញ្ញាបត្រសមមូល និងបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ លើជំនាញដែលស្នើសុំអាហារូបករណ៍,              (៣).មិនធ្លាប់បោះបង់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ KOICA,              (៤).មិនធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ KOICA ឬ អាហារូបករណ៍ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ  (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់)​ កន្លងមក,              (៥).​ មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសល្អ, និង              (៦). មានសុខភាព និង សតិបញ្ញាល្អបរិបូណ៌ ។   ក្នុងន័យនេះមន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ […]

READ MORE

27

Feb, 2019

កិច្ចប្រជុំពិនត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់អង្គភាពប្រើប្រាស់ថ្នាក់កណ្តាលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់អង្គភាពប្រើប្រាស់ថ្នាក់កណ្តាលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាព ដែលជាអង្គភាពប្រើប្រាស់ថ្នាក់កណ្តាលរបស់ក្រសួង និងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មការ ព្រមទាំងមានការចូលរួមជាវាគ្មិនពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ និងជំរុញការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផងដែរ ។

READ MORE

22

Feb, 2019

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMIS ជាមួយក្រុមជំនាញការរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF

By: | Tags: | Comments: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោក Mark Silins ដែលជាក្រុមជំនាញការរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMIS និងមានការលើឡើងពីក្រុមជំនាញការពីសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលគម្រោងបានសម្រេចបាន ព្រមជាមួយទិសដៅការងារសហប្រតិបត្តិការជំនួយបច្ចេកទេសបន្តទៀត ។

READ MORE

17

Feb, 2019

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

By: | Tags: | Comments: 0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩  នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ។

READ MORE

13

Feb, 2019

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល សំដៅគាំទ្រនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែមសម្រាប់ការងារកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ

By: | Tags: | Comments: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោក David Cowen ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ប្រចាំប្រទេសថៃ និងលោកស្រី Yong Sarah Zhou តំណាង IMF ប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងក្រុមជំនាញការ IMF ដោយមានការចូលរួមពីនាយកវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុប្រធានប្រចាំការនៃក្រុមការងារ FMIS ដើម្បីពិភាក្សាការងារអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល សំដៅគាំទ្រនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែមសម្រាប់ការងារកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏បានពិភាក្សាលើកិច្ចការគន្លឹះៗមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និង បានបង្ហាញអំពីផែនការបន្តគាំទ្រការក្នុងបេសកកម្មបន្តបន្ទាប់ សំដៅគាំទ្រនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធការងារ FMIS ក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមសម្រាប់ធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជា។

READ MORE

11

Feb, 2019

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សារកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ានសាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សារកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួង ព្រមទាំងតំណាងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងពិនិត្យពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ដែលតំណាងមន្ទីរ សហវ. រាជធានី-ខេត្ត បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារមន្ទីរ សហវ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងកំណត់ទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ។ ជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំបានសម្រេចកំណត់យន្តការដោះស្រាយជាក់លាក់លើកិច្ចប្រឈមមួយចំនួន ដូចជា នីតិវិធី នៃការអនុវត្តថវិកា, ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម,ការប្រមូលចំណូលសាធារណៈ និងការអនុវត្តថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ដោយឡែក បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាជន៍ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ, ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក នឹងត្រូវប្រជុំដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយឡែកមួយទៀត នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។

READ MORE

25

Jan, 2019

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយកបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន  

READ MORE

27

Dec, 2018

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីពិភាក្សា និងប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងឯកសារចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០៥០ ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគោលនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចេកទេស តំណាងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីពិភាក្សា និងប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងឯកសារចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ ២០៥០ ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគោលនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចេកទេស តំណាងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ   ហ៊ាន សាហ៊ីប អនុប្រធានប្រចាំការ កបស និងជាប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំឯកសារគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា។ គោលបំណងចម្បងនៃការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ ដើម្បីទទួលមតិយោបល់កែលម្អបន្ថែម សំដៅពិនិត្យ និងសម្រួចឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរលើឯកសារនេះ និងជំរុញគុណភាពនៃការផលិតឯកសារនេះ កាន់តែមានសង្គតិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស្តង់ដារ ហើយស្ថាប័នទាំងអស់ក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ស្របតាមកាលានុវត្តន៍ និងឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្តែង ក្រោយពីសេចក្តីព្រាងត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ ក្រុមការងារនៃ កបស បានដាក់ដាក់ឯកសារនេះ ឆ្លងការពិគ្រោះយោបល់ចំនួន ៣ លើករួចមកហើយ គឺជាមួយរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា, សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ៣០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំឯកសារចក្ខុវិស័យជាតិនេះ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជា ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល ក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៥០ ព្រមទាំងកំណត់មហិច្ឆិតាថា នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០៥០ កម្ពុជានឹងក្តាប់យកមកវិញនូវមោទនភាពជាតិដែលធ្លាប់រុងរឿងពីអតីតកាល ជាមួយនឹងការកសាងជាតិទំនើបមួយដ៏រស់រវើក; ជារដ្ឋរឹងមាំ ប្រជាធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីពេញលេញ ហើយមានកិត្យានុភាពខ្ពស់ត្រដែត; ស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិលើឆាកអន្តរជាតិ; ជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់; មានសេដ្ឋកិច្ចធន់មាំ ប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន; ជាប្រទេសដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុភមង្គល មានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់សមរម្យ និងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ និងសីលធម៌ប្រពៃ; ទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គម, ស្មើសិទ្ធិនិងស្មើឱកាសក្នុងសង្គមជាតិ; ព្រមទាំងមានអត្តសញ្ញាណជាតិដ៏បវរ និងភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ក្នុងសង្គម រូបវ័ន្ត និងធម្មជាតិ ប្រកបដោយសុខដុមរម្យនា,វប្បធម៌សម្បូរបែប និងសង្គមបរិយាប័ន្ន។

READ MORE

26

Dec, 2018

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រី (HUNGARY) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០

By: | Tags: | Comments: 0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រី (HUNGARY) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០។

READ MORE

25

Dec, 2018

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើសុំលើកទឹកចិត្តចំពោះការពង្រីកផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើសុំលើកទឹកចិត្តចំពោះការពង្រីកផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, ក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ”។

READ MORE