20

Feb, 2018

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគ្រប់តំណាងអង្គភាពថវិកា និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទក្រសួង

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារថវិកាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគ្រប់តំណាងអង្គភាពថវិកា និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន ០៣ រួមមាន ៖ ១. ផ្សព្វផ្សាយសារាចរណែនាំលេខ ០១០ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ២. ការរៀបចំគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ឆ្នាំ ២០១៩ – ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការសម្របសម្រួលបូកសរុបរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ៣. ផ្សេងៗ។

READ MORE

16

Feb, 2018

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប ជួបពិភាក្សាជាមួយជំនាញការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានជួបពិភាក្សាជាមួយជំនាញការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដោយមានការចូលរួមពីលោក Holger van Eden ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសថៃ (TAOLAM)ព្រមទាំងជំនាញការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអន្តរជាតិ ។ កិច្ចពិភាក្សានេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមរបៀបវារៈចំនួន ៤ ដូចតទៅ៖ ១. ពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមបណ្តាក្រសួង-សា្ថប័ន ២. ពិនិត្យការអនុវត្តតារាងគណនេយ្យ ជាពិសេសមុខងារសេដ្ឋកិច្ច និងមុខងារទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់មុខងាររដ្ឋាភិបាល (COFOG) ៣. ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ៤. ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ជំនាញការ ក្រោមប្រធានបទ “The Brief of IPSAS implementation and Good Practice Design in Payment Processes” ។

READ MORE

8

Feb, 2018

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពនៃការដេញថ្លៃកញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីកាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពនៃការដេញថ្លៃកញ្ចប់មជ្ឈលមណ្ឌលទិន្នន័យ, លើការបញ្ជាទិញឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកទេស និង ពិភាក្សាអំពីការផ្គត់ផ្គង់សេវាបណ្តាញតភ្ជាប់ (Bandwidth) ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចួលរួមពីថ្នាក់ដឹននាំនិងមន្រ្តីជំនាញ ។

READ MORE

6

Feb, 2018

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ” ជូនមន្ត្រីរាជការជំនាញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ អង្គារ ៦ រោច ខែ មាឃ ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, មានរៀប​ចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ” ជូនមន្ត្រីរាជការជំនាញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោល​បំណង​ពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែម សម្រាប់អនុវត្តការកែ​​ទម្រង់ការ​គ្រប់​គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់​កាលទី ៣ ឱ្យ​សម្រេ​ច​បាន​ជោគ​​ជ័យ តាមការគ្រោងទុក ។ ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​និងហិរញ្ញវត្ថុ និង មានការចូលរួមពី Ms. Yong Sarah Zhou តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា និង មានកិច្ចសហការរៀបចំពី វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ការិយាល័យជំនួយបច្ចេ​កទេ​ស​នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសថៃ (TAOLAM) ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានរយៈពេល ២ ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ ថ្ងៃទី ៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ថ្លែនៅក្នុងឱកាសនោះ លោកស្រី  Yong Sarah Zhou តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា បានអបអរសាទរចំពោះ​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងការអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង បានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហការរវាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមក ក្នុងរូបភាពជាជំនួយបច្ចេក​ទេស សម្រាប់គាំទ្រការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ លោកស្រីបានលើកឡើងថា ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ នៅពេលនេះ ពិតជាមានសារសំខាន់ ព្រោះ​វានឹងជួយដល់មន្រ្តីកម្ពុជាក្នុងការព្យាករណ៍ […]

READ MORE

26

Jan, 2018

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសដាក់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅក្រសួងចំនួន ១០

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រា រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសដាក់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅក្រសួងចំនួន ១០ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម Geoge Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុប និងជាតំណាងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រសួង-ស្ថាប័នសរុបជាង ៤០០ នាក់។ ក្នុងឱកាសនោះដែរ ក្រសួងក៏បានប្រកាសពីការបន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់រាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស និង សមាសភាពក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ផ្សេងទៀត ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សាកល្បងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ។  

READ MORE

18

Dec, 2017

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “នីតិវិធីអនុវត្តថវិកា កម្មវិធី, ការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន” ជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន ៣៨៧ នាក់

By: | Tags: | Comments: 0

       នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញមានរៀបចំបើកវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពី “នីតិវិធីអនុវត្តថវិកា កម្មវិធី, ការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន” ជូនមន្ត្រីនគ​រ​បា​ល​ជាតិចំនួន ៣៨៧ នាក់ មកពីអង្គភាពជំនាញថ្នាក់កណ្តាល និង ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ពិធីបើកវគ្គសិក្ខាសាលានេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំក្រោមកិច្ចសហការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ មានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់មន្រ្តីនគរបាលជាតិអំពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្នុងក្របខណ្ឌការកែទម្រង់ការគ្រប់​គ្រ​ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ សំដៅផ្សារ ភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។           ថ្លែងនៅក្នុងអង្គពិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងគោលបំណងពង្រឹង ពង្រីកសមត្ថភាព, ការទទួលខុសត្រូវ, ប្រសិទ្ធភាព, ផលិតភាពការងារ និងលើកកម្ពស់ការ​យល់ដឹង របស់មន្ត្រីរាជការ សម្រាប់អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង អង្គភាពថវិកា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ​វត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យ, ជានិច្ចកាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តែងយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្តុះ ណ្តាលនិងវិក្រឹតការសមត្ថភាព លើជំនាញការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជូនដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាព ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ ។ ជាមួយនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ចេញ “គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីនីតិវិធីអនុវត្ត ថវិកាកម្មវិធី” ក្នុងគោលបំណងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង អង្គភាពថវិកា សំដៅធានាថាការវិភាជន៍ថវិកាត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុជាធរមាន និង កត់ត្រា បានត្រឹមត្រូវតាមមាតិកាថវិកា, […]

READ MORE

4

Dec, 2017

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង វិស័យឯកជន: បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ជូនដល់មន្ត្រីរាជការដែលជាអគ្គនាយក អគ្គនាយករង របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងស៊ូចូវ ប្រទេសចិន មានរៀបចំពិធីបើកបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង វិស័យឯកជន: បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ជូនដល់មន្ត្រីរាជការដែលជាអគ្គនាយក អគ្គនាយករង របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង លោកបណ្ឌិត  Li Kouqing ប្រធានវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រទេសចិន ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងចែករំលែក ផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជា និង ចិន លើការអនុវត្តក្នុងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ដែលសហការរៀបចំដោយ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី-ប៉ាស៊ីភិច ប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន ។

READ MORE

1

Dec, 2017

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រមូលទិន្នន័យអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល” សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្នាំ២០១៨

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គ-លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរៀប​ចំបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រមូលទិន្នន័យអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល” សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខា​ធិកា​រ​​ ហ៊ាន សាហ៊ីប ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលសម្រាប់រៀបចំ និង អនុវត្តផែនការបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ លើមុខជំនាញចាំបាច់ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងរយៈពេល១ថ្ងៃ និង មានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការចំនួន ១៦០ នាក់ ដែលជាប្រធាន និង អនុប្រធានក្រុមការងារកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ន ។            ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ថា គន្លឹះសំខាន់នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា គឺឈានទៅកែលម្អគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងវដ្តនៃថវិកា រួមមានការរៀបចំថវិកា, ការអនុម័តថវិកា, ការអនុវត្តថវិកា និងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ សំដៅធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាផ្អែកលើធាតុចូល និង មជ្ឈការ ឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធថវិកាផ្អែកលើសមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ ។  ជាក់ស្តែង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានបួនដំណាក់កាល ដោយឈានឡើងជា​ជំហានៗជាបន្តបន្ទាប់ និង មានគោល​បំណងជាក់លាក់ក្នុងនោះដំណាក់កាលទី១ គឺការកសាងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា, ដំណាក់​កា​ល​​ទី២ គឺការបង្កើនគណ​នេយ្យ​​ភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ដំណាក់កាលទី៣ ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ​និង ការបង្កើនគណនេយ្យ​ភា​ពចំពោះសមិទ្ធកម្ម សម្រាប់ដំណាក់កាលទី៤ ដែលតាមនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញថា ដំណាក់កាលនីមួយៗមានការផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗ ជាជំហានៗ ហើយទាមទារឱ្យមន្រ្តីរាជការ ពិសេសតួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រូវមានការយល់ដឹងបន្ថែម និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុន ។            ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថា ការកសាង និងអភិវឌ្ឍ​​សមត្ថភាព គឺជាកត្តាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការឈានទៅសម្រេចជោគ​ជ័យនៃ​​ការអនុវត្តកម្មវិធីការកែទម្រង់ការគ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញ​វ​ត្ថុ​សា​ធារណៈ ក្នុងគ្រប់ដំណាក់-កាលជាបន្តបន្ទាប់​​តាមការគ្រោងទុក និង អាចធានាបាននូវប្រសិ​ទ្ធ​ភា​ព សង្គតិភាព […]

READ MORE